Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
908 84 491

OUS hadde 190 fristbrudd da nye pasientrettigheter inntrådte

FORNØYD: Viseadministrerende direktør Terje Rootwelt ved Oslo universitetssykehus erklærer seg fornøyd med sykehusets innsats for å få ned fristbruddene

1. november 2015 trådte nye regler om pasientrettigheter i kraft. Reglene innebærer at sykehusene – snarere enn pasientene selv – må melde fra til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) dersom de ikke oppfyller pasientenes rett til behandling innen fristen.

Les mer