Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Telemark

Kontaktinformasjon

FFO Telemark

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Postadresse:

Blekebakkveien 1
3725 Skien

Telefon:
908 84 491

Stråleenhet til Sykehuset Telemark

Det vil ikke hjelpe pasienter i Telemark å legge dette til Tønsberg, dette må vi ha til Skien, sier sykehusdirektør Bess Margrethe Frøyshov.

Det er et utvalg ved Oslo universitetssykehus som nå har anbefalt overfor Helse Sør-Øst at et nytt strålesenter for kreftpasienter legges til Tønsberg. Men sykehusdirektør Bess Margrethe Frøyshov mener dette senteret må til Skien, av hensyn til pasientene.

ER ET UNDERFORBRUK

– Vi har lenge påpekt at det er et underforbruk av strålebehandling blant kreftpasienter i Telemark. Dette fordi det er for lang reisevei for pasientene. De orker ikke reise til Oslo eller Kristiansand slik situasjonen er i dag. Men et senter i Tønsberg vil ikke løse disse problemene. For veldig mange pasienter i Telemark vil det fortsatt bli over to timers reisevei til et behandlingssted. Derfor vil en plassering i Skien være mer fornuftig, av hensyn til pasientene, sier Frøyshov.

Frøyshov mener også at det er mangler i rapporten i forhold til hva slags medisinsk kompetanse man har ved Sykehuset Telemark.

HULL I RAPPORTEN

Hun mener også at man i rapporten legger vekt på ting som ikke bør legges vekt på, som reisevei for teknikere og vikarpersonell.

– Både i Telemark og i Vestfold har man gode fagmiljøer. Men i rapporten har man blant annet ikke tatt med at vi har tre legeårsverk innen palliasjon. Så vårt fagmiljø er langt sterkere enn det som kommer fram i rapporten, sier Frøyshov.

ER BEKYMRET

Frøyshov forteller at hun ble bekymret da hun leste rapporten fra utvalget.

– Jeg ble bekymret på vegne av pasientene og vår befolknings tilgang til strålebehandling i framtiden, sier hun.

Så Frøyshov har skrevet et brev til Helse Sør-Øst der hun kommenterer rapporten og påpeker det hun mener er feil, samt hvorfor dette senteret bør legges til Skien og ikke til Tønsberg.

BEDRE TILGJENGELIGHET

– Hvis vi ikke bedrer tilgjengeligheten vil fortsatt befolkningen i Telemark ikke ha samme tilgjengelighet som andre. Kreftbehandling blir mer og mer avansert, folk lever lenger og lenger med kreftsykdom. Det å kunne samordne mange typer behandling vil være nyttig i den helhetlige kreftbehandlingen. Det er noe vi kan i Skien, sier Frøyshov.

– Stråleterapi brukes både i kurativ behandling der pasienten blir helt frisk men også i smertelindrende behandling, sier hun.

I sitt brev til Helse Sør-Øst peker Frøyshov blant annet på at det fra Tønsberg til Oslo vil være flere strålesentre tilgjengelig etter hvert. Mens det ikke vil være noe fra Tønsberg til Kristiansand.

MÅ JOBBE AKTIVT

Når Helse Sør-Øst skal ta den endelige avgjørelsen er ikke helt klart enda. Men Frøyshov sier at det nå arbeides aktivt inn mot eierne.

– Vi forholder oss til eierne og jobber inn mot disse, sier hun.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti rister på hodet når han hører noe av det som arbeidsgruppen ved Oslo universitetssykehus skriver om avstander og fordelen det er å legge et strålesenter til Tønsberg, fordi dette vil gi kortere vei for blant annet serviceteknikere.

- DETTE ER JO BARE TULL

– Hvis man kjøper disse argumentene må man se på hvor kompetansen er i Helse Sør-Øst, dette er jo bare tull.

– Dette er jo håpløst. Det er hvilket tilbud man kan gi pasientene som er det viktige, sier Bekkevold.

– Det med reiseveien er så tappende når man er syk. Dette handler om å ha likt helsetilbud uansett hvor man bor i landet. Det skal ikke være sånn at fordi vi bor i Telemark så skal vi ha et dårligere tilbud. Denne saken er en typisk og opplagt sak som telemarksbenken på Stortinget kan jobbe med. Vi kan ikke gå inn å overstyre Helse Sør-Øst. Men vi kan komme med en klar henstilling både til Helse Sør-Øst og til helseministeren, sier Bekkevold.

– Det kan heller ikke være sånn at Telemark skal gjøre store omstillinger, legge ned tilbud, og så skal man ikke få noe tilført. Dette handler også om framtiden til Sykehuset Telemark. Nå er det på tide at Helse Sør-Øst står opp, også for tilbudet i Telemark, sier Bekkevold.

MANER TIL MOBILISERING

Frp-politiker Karianne Hansen ble forskrekket da hun så rapporten fra arbeidsgruppen.

I rapporten konkluderer arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus med at et nytt strålesenter bør legges til Tønsberg. Konklusjonen baserer man på befolkningstetthet, kommunikasjonsmessige forhold og størrelse og robusthet i fagmiljøene. En konklusjon Karianne Hansen (Frp) er dypt uenig med.

FORSKREKKET

– Jeg ble forskrekket da jeg så rapporten. Er vi for lovlydige og gjør det vil blir bedt om i fylket vårt, spør Hansen og fortsetter:

– Når ting skal tildeles så kommer vi bakerst i køen.

– Nå virker det som arbeidsgruppen har gode argumenter for å legge senteret til Tønsberg, når en leser rapporten?

– Hvis strålesenteret legges til Tønsberg, så vil man få fire senter med en times kjørevei fra Oslo. Og det vil bli et stort hull mellom Tønsberg og Kristiansand, opplyser Hansen før hun tordner videre.

– Dette er virkelig noe som bør desentraliseres og ikke sentraliseres, sier Hansen og påpker at hun heller ikke er kjent med at det er noen fra Telemark som har vært med i arbeidsgruppen.

HOKSRUD I SVING

- Det kan ikke være slik at Sykehuset Telemark gjør mange grep, til og med nedleggelser , og så kommer vi bakerst i køen når noe skal tildeles, mener Hansen som også har satt Bård Hoksrud i sving i Oslo.

– Han vil jobbe sentralt med dette, i tillegg skal vi til uka ha et møte med Stortingets helsekomité og legge frem vårt syn, sier en kampvillig Hansen og understreker at politisk sett er det dem de kan påvirke i denne saken.

MOBILISERING

Hansen håper også man kan mobilisere befolkningen for å få stråleenheten til Telemark og få satt i gang utbyggingen av Sykehuset Telemark.

– Det kan ikke bare være slik at man skal legge ned tilbud uten å få tilført noen nye.

TA