Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Troms

Kontaktinformasjon

FFO Troms

Stakkevollvegen 55

9010 Tromsø

Postadresse:

Stakkevollvegen 55

9010 Tromsø

Telefon:
941 70 339

Stiftelsesårsmøte for nye FFO Troms og Finnmark - NB! Utsatt pga koronavirus

Tidspunkt
19.03.2020 til 19.03.2020
Sted
Møtet er utsatt pga. koronavirus! Vi kommer tilbake med ny dato.

Vedlagt følger innkalling til stiftelsesårsmøte for nye FFO Troms og Finnmark – torsdag 19.mars kl. 16.00 - 18.00

Viktig informasjon:

  • Frist for påmelding:  innen fredag 13. mars.

Vi ber om at hver organisasjon melder inn hvem som er stemmeberettiget delegat - dette gjøres via påmeldingen.

Stemmer kan ikke splittes, uavhengig av om organisasjonen har 1, 2 eller 3 stemmer er det bare en person som kan stemme.

Etter at FFO Troms og FFO Finnmark er fusjonert er det fortsatt bare 1 person som kan stemme for hver organisasjon.

(Ved stiftelsesårsmøtet for FFO Troms og Finnmark:

Da er det inntil to personer fra hver organisasjon i Troms og to personer fra hver organisasjon i Finnmark fylke som møter for sin organisasjon – og har til sammen 1, 2 eller 3 stemmer -  som ikke kan splittes.

Ta NRF som et eksempel:

1) Møter med to personer fra Troms og  to personer fra Finnmark, til sammen fire personer. De har til sammen tre stemmer ved valg som ikke kan splittes. Organisasjonen har 3 stemmer.

eller

2) Velger å delta med 1 person som har mandat til å stemme for NRF Troms og NRF Finnmark, organisasjonen har tre stemmer.

  • For organisasjoner som stiller med delegater fra flere lokallag/fylkeslag, ønsker vi at dere blir enige om hvem som skal ha stemmeseddelen, og sier ifra til FFO nasjonalt  hvem det er.
  • Hver enkelt organisasjon har rett til å møte med 2 representanter. Studieforbundet FUNKIS kan møte med 1 observatør med talerett men uten forslags- og stemmerett. Kommune-FFO har anledning til å møte med leder eller nestleder. Disse har talerett og forslagsrett i alle saker med unntak av valg. Representantene har ikke stemmerett.

Innkalling finner du her

Stemmefordeling finner du her

Er noe uklart ta kontakt enten med organisasjon- og utviklingsleder Hanne Witsø - epost: hanne.witso@ffo.no – tlf. 900 94 436  eller på vår post mail; post@ffo.no

Vel møtt!