Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

E-resept i hele landet

E-resept er snart innført i hele Norge. Tirsdag 5. februar starter de siste tre fylkene –Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

Alle apotek i disse fylkene kan ekspedere e-resepter fra denne datoen. 

Økt sikkerhet
At e-resept snart er innført i hele landet, representerer et løft for pasientsikkerheten. 

- E-resept reduserer faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldig kombinasjon av legemidler, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet. E-resept gjør også hverdagen enklere for befolkningen, leger, apotek og bandasjister.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

Med e-resept lanseres en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den gir god oversikt over gyldige e-resepter. Man kan også få oversikt ved å be om utskrift på apoteket eller hos legen. 

Fakta om e-resept
• Fra 5. februar er e-resept innført i alle kommuner.

• Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepter.

• Apotek og bandasjister ekspederer også gyldige papirresepter.

• Legen sender resepten elektronisk til en sentral database; Reseptformidleren.

• Man får varen utlevert ved å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

• Helsedirektoratet har ledet prosessen med nasjonal innføring av e-resept, i samarbeid med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.

• De regionale helseforetakene arbeider for at også sykehusleger skal kunne ta i bruk e-resept. Det pågår for tiden en pilot ved Haukland sykehus og Helse Vest har besluttet å innføre e-resept i hele regionen. Helse Nord planlegger pilotering til høsten og innføring i 2014.

Mer informasjon finnes på eresept.no og helsenorge.no.