Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Helse

Innfrir løfter om habilitering og rehabilitering

FFO er svært glad for at Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer habilitering og rehabilitering så tydelig i regjeringserklæringen som ble lagt frem i går kveld.


- FFO har jobbet hardt for styrking av området over tid, med en særlig innsats i valgkampen. Det har gitt resultater, og den nye regjeringen går i sin ferske plattform inn for flere av FFOs forslag, sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO. 

Tiltakene som forslås vil gi flere mulighet til å delta i samfunnet og i arbeidslivet. 

Disse er: 
- Innføre fritt rehabiliteringsvalg. 

- Etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. 

- Styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper.

- Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering.

Fritt rehabiliteringsvalg
Regjeringen har imidlertid vært tydelig på at fritt behandlingsvalg i første omgang vil gjelde rus og psykiatri, og det er derfor uklart når fritt rehabiliteringsvalg vil innføres. 

- Dette er noe FFO har samarbeidet tett med den forrige regjeringen om å få på plass, og grunnlaget er derfor til stede for å innføre dette raskt. Vi forventer at den nye regjeringen raskt tar tak i dette, sier Larsen.

Innspill fra FFO
FFO er også spent på hva en opptrappingsplan for feltet vil inneholde. 

- Vi er i disse dager i ferd med å utvikle et detaljert innspill til en slik plan, der vi deler tiltakene inn i tre hovedoverskrifter; kvalitet, kapasitet og kompetanse. Vi forventer den nye regjeringen styrker disse tre områdene i en helhetlig satsing på habiliterings- og rehabiliteringsområdet, sier Larsen.
 
Vil ta initiativ til dialog
FFO ønsker å bidra med vår kompetanse på dette feltet overfor den nye regjeringen, og vil ta initiativ til en dialog med regjeringspartiene rundt innholdet i opptrappingsplanen. 

- Vi vil også følge nøye med på om satsingen følges opp med nødvendige bevilgninger, i første omgang i tilleggsproposisjonen til årets statsbudsjett. Så forventer vi en større økonomisk satsing i de årlige statsbudsjettene i regjeringsperioden, avslutter Berit Larsen.