Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Levekår

Levekår

Illustrasjonsfoto: lommebok med penger.FFO vil arbeide for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres en levestandard på linje med den øvrige befolkningen.

Her kan du lese artikler som handler om levekår.

 • 21.10.2013

  Alderpensjon og levealdersjustering

  I ny uføretrygdordning fra 2015 vil uføre fortsatt overføres til alderspensjon ved 67 år. Et stridsspørsmål er innføringen av levealdersjustering av uføres alderspensjon på linje med vanlig alderspensjon fra folketrygden. Dette vil FFO kjempe hardt i mot.
 • 21.10.2013

  Fortsatt utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

  Etter vedtak i Stortinget om utfasing av særfradraget fra 2012, er det i 2014 kun 50 mill. kroner igjen til fordeling av de totalt 363 mill. kroner som lå i ordningen før utfasingen startet.
 • 15.05.2013

  FFO om trygdeoppgjøret: - Fortsatt underregulert

  Partene i trygdeoppgjøret kom onsdag 15. mai til enighet om en økning av folketrygdens grunnbeløp fra 1. mai med 3 123 kroner. Det tilsvarende en økning på 3,8 prosent og det nye grunnbeløpet (G) blir 85 245 kroner fra 1. mai.
 • 30.04.2013

  Etterlyste en bedre bosituasjon

  FFO har i dag vært på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for å si sin mening om boligmeldingen «Byggje-bu-leve». Der ba vi om at kommunene må få en sterkere plikt til å skaffe bolig til vanskeligstilte.
 • 18.04.2013

  Funksjonshemmedes levekår

  Statistisk sentralbyrå har utviklet et indikatorsett, en samling av indikatorer, som kan belyse hvordan funksjonshemmedes levekår endrer seg over tid.
 • 05.11.2012

  Usynlig og selvlysende

  Hvordan er det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson (LHBT) og samtidig ha en funksjonshemning? I en FAFO-rapport er det gjort intervju med 19 personer som har taklet denne tilværelsen på ulikt vis.

 • 23.04.2012

  Hva skjer når særfradragsordningen legges ned?

  Mange lurer på hva som skjer når særfradragsordningen for store sykdomsutgifter skal avvikles. FFO har laget en kortfattet oversikt som viser hovedgrepene.