Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Levekår

FFO om trygdeoppgjøret: - Fortsatt underregulert

Partene i trygdeoppgjøret kom onsdag 15. mai til enighet om en økning av folketrygdens grunnbeløp fra 1. mai med 3 123 kroner. Det tilsvarende en økning på 3,8 prosent og det nye grunnbeløpet (G) blir 85 245 kroner fra 1. mai.

- Dette er på ingen måte et løft for landets pensjonister og 300 000 uføre, men et forutsigbart oppgjør gjennomført i tråd med gjeldende regelverk, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

- I fjorårets oppgjør anslo regjeringen en lønnsvekst på 3,75 prosent for 2012. Nå vet vi at den faktiske lønnsveksten ble 4 prosent. Det gir et etterslep som årets oppgjør korrigerer for. I revidert nasjonalbudsjett for 2013 anslår regjeringen en lønnsvekst for inneværende år på 3,5 prosent. Dette gir tallgrunnlaget for årets regulering av Folketrygdens grunnbeløp (G).

- Det er stor sannsynlighet for at lønnsveksten i Norge i 2013 blir høyere enn regjeringens anslag på 3,5 prosent. Dersom lønnsveksten viser seg å bli høyere enn anslaget, vil pensjonene igjen være underregulert, et forhold som først blir korrigert ved neste oppgjør. Med gjeldende regelverk for pensjonsregulering og regulering av G, kommer vi ikke utenom at dagens uførepensjonister systematisk og gradvis vil sakke akterut og ha en lavere inntektsutvikling enn lønnsmottakere, sier Arum.

 Les også pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet her.