Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Levekår

Fortsatt utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter

Etter vedtak i Stortinget om utfasing av særfradraget fra 2012, er det i 2014 kun 50 mill. kroner igjen til fordeling av de totalt 363 mill. kroner som lå i ordningen før utfasingen startet.

Ordningen ble stengt for nye personer da utfasingen startet i 2012. De som fortsatt er i ordningen kan få særfradrag for inntektsårene 2012, 2013 og 2014 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.

For inntektsåret 2013 begrenses særfradraget til 67 prosent av kostnadene, og for inntektsåret 2014 begrenses det til 33 prosent. Siden 2012 er det ikke blitt gitt særfradrag knyttet til utgifter man har til tannhelse, bolig og transport.

FFO er svært kritiske til hvordan de frigjorte midlene fra særfradragsordningen er blitt benyttet. Vi mener det ikke gir relevant kompensasjon for de som mistet retten til særfradrag. FFO har tidligere fremmet krav til statsbudsjettet om at særfradragsordningen bør gjeninnføres slik den fungerte inntil 2012. 

Den nye regjeringen ønsker å gjeninnføre særfradragsordningen. I regjeringsplattformen har de erklært at de vil videreføre et fradrag for store sykdomsutgifter på 2013-nivå. Det ble brukt 95 mill. kroner i særfradragsordningen i 2013. 

Det er svært positivt om ordningen kommer på plass igjen, men da må det tilføres friske midler slik at skjermingen mot store sykdomsutgifter faktisk ivaretas.