Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Levekår

Funksjonshemmedes levekår

Statistisk sentralbyrå har utviklet et indikatorsett, en samling av indikatorer, som kan belyse hvordan funksjonshemmedes levekår endrer seg over tid.

Dermed kan myndigheter og organisasjoner i større grad enn tidligere følge med på om nasjonale mål blir nådd og internasjonale forpliktelser overholdes.

Målet med arbeidet har vært å finne frem til et indikatorsett som gir et bilde av funksjonshemmedes levekår og grad av likestilling, samt i hvilken grad denne delen av befolkningen deltar på ulike samfunnsarenaer.

Interesserte vil kunne få informasjon om deltakelse og likestilling på følgende områder:

1. Familie, nettverk og trygghet
2. Tilfredshet, helse og hjelpebehov
3. Deltakelse og sosial kontakt
4. Boforhold
5. Utdanning
6. Sysselsetting og arbeidsforhold
7. Inntekt og økonomiske levekår

Situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne blir sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen i alderen 20-66 år. Forskjellige typer funksjonshemning blir omtalt og ulike aldersgrupper av begge kjønn sammenlignes.

Les mer om dette på nettsiden til SSB.