Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Tema / Tilgjengelighet

Tilgjengelighet

Illustrasjonsfoto: rullestol på NSBs mobile rampe.FFO vil arbeide for et sam­funn som er tilgjengelig, slik at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom kan delta aktivt på alle livsområder og være en del av samfunnets fellesskap.

Her kan du lese artikler som handler om tilgjengelighet.

 • 15.01.2019

  Veien mot universelt utformede skoler

  Opplæringsloven slår fast at alle barn har rett til å gå på sin nærskole, og et bærende prinsipp er at alle elever skal inngå i klassefellesskapet. En kartlegging fra 2013 viser likevel at 80 prosent av grunnskolene er utilgjengelige for bevegelseshemmede.

 • 14.12.2018

  Hvordan kan kollektivreisen bli bedre?

  Ruter ønsker å arbeide for forbedret tilgjengelighet i kollektivtrafikken i Oslo/Akershus. I forbindelse med dette gjennomføres en markedsundersøkelse, der vi har stort behov for innspill fra personer med funksjonsutfordringer. Ved å delta i undersøkelsen gir du ditt viktige bidrag til et forestående arbeid for å gjøre kollektivreiser til en bedre opplevelse for alle. 

   

  Det vil ta deg rundt 10 minutter å besvare undersøkelsen. Alle som deltar er med i trekningen av 2 Universal gavekort a 1000 kr.- Alle svar behandles konfidensielt.

  Her kan du delta i undersøkelsen.

   

 • 11.11.2013

  Universell utforming i sneglefart

  Regjeringen tar mål av seg å gjøre Norge universelt utformet innen 2025. Skal dette målet nås, må tempo økes betraktelig og det må brukes mer penger. Særlig gjelder dette på transportområdet, der utviklingen går for sakte.

 • 05.09.2013

  Borgerlig regjering vil true funksjonshemmedes boligsituasjon

  FFO frykter at funksjonshemmedes bosituasjon forverres om de borgerlige partiene kommer til makten. - Vi står i fare for at det er entreprenørene som får bestemme hvor funksjonshemmede skal bo og om de skal få besøk eller ikke, sier Liv Arum.

 • 27.06.2013

  IKT-forskriften er ikke forpliktende nok!

  Etter å ha ventet lenge er FFO glad for at forskrift om universell utforming av IKT nå er på plass og skal gjelde fra 1. juli 2013. Men det er begrensinger i forskriften som skuffer FFO, og vi frykter mange vil unngå kravet om universell utforming – selv om nettstedet er rettet mot allmennheten.

 • 20.06.2013

  Kan alle reise offentlig innen 2025 – utopi eller realitet?

  Stortinget la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan nylig. Til tross for mange positive signaler, tror ikke FFO at det er nok til å sikre universell utforming av kollektivtrafikken innen 2025. Da må tempoet og den økonomiske satsningen økes betydelig.

 • 19.06.2013

  Gode råd om byutvikling?

  Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell har oppnevnt et fagråd for bærekraftig bypolitikk. Rådets medlemmer leverte tirsdag sin midtveisrapport for fremtidens byutvikling. Forslagene omtales som til dels kontroversielle. Det er FFO enige i.

 • 17.06.2013

  Søk om midler til å tilpasse boligen din

  Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økonomisk støtte til dette.

 • 25.05.2013

  IT-funk har blitt UnIKT

  Fra 2013 har Deltasenteret fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å videreføre IT-funk brukerforum, i et program med navn UnIKT – Universell IKT.

 • 06.05.2013

  NTP 2014-2023: FFO ba om konkrete satsninger på universell utforming

  Arbeidet med å gjøre tog, busser, trikker, terminaler, stasjoner og holdeplasser universelt utformet går for sakte. Dersom regjeringen skal nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025 må tempoet økes betraktelig, og det må settes av mer penger. Det sa FFO da vi var på høring i Stortinget om Nasjonal transportplan 2014-2023.