Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Korona-informasjon / Meld fra til FFO om konsekvenser av koronapandemien

Meld fra til FFO om konsekvenser av koronapandemien

Illustrasjon koronavirus med spørsmålstegn

FFO ønsker dialog med medlemsorganisasjonene for å kunne følge situasjonen, og gi gode tilbakemeldinger til myndighetene. Koronaviruset skaper en utfordrende situasjon for hele befolkningen, men hvilke særskilte utfordringer møter de gruppene vi representerer; funksjonshemmede og kronisk syke? 

 

"Vi tror vi bare har begynt å se konsekvensene av dette. Vi får blant annet tilbakemeldinger på utfordringer med BPA-assistanse, og assistanse i forbindelse med reiser med fly og buss. Det oppfordres også til minst mulig TT-kjøring. Vi ser for oss at det mest sannsynlig kan få konsekvenser for oppfølging og behandling i sykehus, fysioterapi, rehabilitering, AAP med videre", sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Larsen.

Folkehelseinstituttet ønsker også tilbakemeldinger fra FFO på hvordan de best kan informere om koronaviruset til risikogrupper.

Innspill kan sendes direktet til Berit Larsen, berit.larsen@ffo.no. 

Les mer