Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Korona-informasjon / Risikogrupper

Risikogrupper

Noen grupper er mer utsatt for korona enn andre. Nedenfor har vi laget en oversikt over informasjonskilder til spesifikke risikogrupper. Oversikten er ikke uttømmende, og vil bli oppdatert underveis.

Diabetes

Har du spørsmål om diabetes og korona? Diabetesforbundet publiserer løpende oppdatert og relevant informasjon for personer med diabetes på sine nettsider. Diabetesforbundet samarbeider tett med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og legger ut siste nytt om koronasituasjonen – og da spesielt råd for deg med diabetes. Kontakt Diabeteslinjen på nett eller på telefon 815 21 948 hverdager 9-19, lørdager og søndager 10-18 (utvidet tilbud).

 

Hjerte-, kar- og lungesyke

LHL vil etter avtale med Helsedirektoratet ha oppdatert informasjon derfra på lhl.no for hjerte-, kar- og lungesyke som er særlig utsatte grupper når det gjelder alvorlige følger av koronaviruset.


Cerebral parese 

CP angis foreløpig ikke som risikogruppe hos Folkehelseinstituttet (FHI). Det er likevel grunn til å anta at enkelte personer med alvorlig grad av CP, og/eller tilleggsproblematikk kan ha forhøyet risiko dersom de blir smittet. Skulle du selv være i denne gruppen eller pårørende til denne gruppen, ber vi deg om å følge rådene som er gitt fra Folkehelseinstituttet


Kreft og korona

Kreftpasienter er definert som en risikogruppe. Det betyr at man har noe økt risiko i forhold til helt friske personer. Her kan du lese spørsmål og svar på de ti mest stilte spørsmålene. Kreftforeningen er her for å hjelpe deg med alle spørsmål om kreft, enten du er syk, pårørende eller har mistet noen. Deres telefonnummer er 22 49 49 21, og de holder åpent mandag–fredag: 09.00–15.45. Du kan også skrive til dem i chat eller på mail.

 

Astma og kols

WHO informerer om at de med blant annet kronisk lungesykdom har en potensiell forhøyet risiko for komplikasjoner ved en alvorlig infeksjon, men vi vet ikke nok om hvor stor risiko dette innebærer. Det er ingen indikasjoner på at personer med lungesykdom lettere blir smittet. 

Les mer

Immunsvikt

Pasienter som har immunsvikt eller som får immundempende behandling skal følge vanlige retningslinjer for tilstanden sin. Det er ingen grunn til spesielle tiltak for personer som ikke har symptomer, skriver Helse Bergen på sine nettsider.