Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Velferdsordninger og tjenester i koronatider / Forlenger stønadsperioden for AAP

Forlenger stønadsperioden for AAP

Regjeringen har innført en midlertidig forlengelse på seks måneder av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger (AAP).  Det gis også unntak fra pålagte plikter i stønadsperioden.

Regjeringen har gitt en midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien, som fastsetter at stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-12 forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene. Mottakere av AAP skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet. Det er også gitt unntak fra pålagte plikter mv. etter folketrygdloven. 

Ytelser fra folketrygden skal kunne utbetales uten hensyn til krav til medvirkning og aktivitet mv. som ikke kan gjennomføres som følge av generelle eller individuelle restriksjoner grunnet covid-19. 

(Forskriften har virkning fra og med mandag 16.03.2020 – 31.12.2020 eller når dep./Kongen bestemmer.)

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-20-368