Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Velferdsordninger og tjenester i koronatider / Tiltak for utviklingshemmede

Tiltak for utviklingshemmede

Helsedirektoratet har bedt kommunene sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Helsedirektoratet pålegger kommunene å sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem.

Virksomhetene må være oppdatert på kunnskap om smittevern, og bør involvere tjenestemottakere og pårørende slik at smitteverntiltakene følges.

FFO har fått tilbakemeldinger om at utviklinghemmede og deres pårørende blir hardt rammet av smitteverntiltakene under koronautbruddet. Mange pårørende står alene om ansvaret for utviklingshemmede barn, da avlastningstilbud er lagt på is. Vi har hørt eksempler på utviklingshemmede som sitter alene i omsorgsboliger, og som blir engstelige og ensomme.

Nå kommer Helsedirektoratet med oppfordring til kommunene om å gi nødvendig og tilpasset informasjon for å unngå frykt og usikkerhet blant tjenestemottakerne.

Et av NFUs (Norsk forbund for utviklingshemmede) lokallag har kommet med gode tips til sin kommune om aktiviteter de kan igangsette overfor utviklingshemmede i situasjonen vi er i: http://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/aktiviteter-i-coronatider/