Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! / Fritid

Gi meg et inkluderende fritidstilbud!

High five! Fritid

Gi meg en fritid der jeg kan delta og gjøre noe sammen med andre, og på like vilkår!

 

 

Inkluderende fritidsaktiviteter

  • er universelt utformet/tilgjengelig for alle
  • tilrettelegger tilbudet til den enkelte
  • har nok kompetente ledere og ledsagere
  • har en ledelse som er kreativ og løsningsorientert slik at alle kan delta
  • gir alle deltakerne en mestringsfølelse de nyter godt av ellers i livet

 
Hvorfor er det viktig med inkluderende fritidsaktiviteter?

Tilgang til en stimulerende fritid er viktig for alle, men mennesker med funksjonsnedsettelser utestenges i stor grad fra arenaer som som kafeer, restauranter, utesteder, kinoer og teater. Tilgjengelige lokaler og utearealer er viktig, men også tilrettelegging av fritids- og kulturinnhold gjennom bruk av teknologi, assistanse, og skrive-, syns- og tegnspråktolking. Kunnskapen og bevisstheten rundt tilrettelegging for ulike grupper er ofte dårlig.

En velfungerende ledsagerordning er svært viktig for de med behov for assistanse. Det er store kommunale forskjeller i utstedelse og praktisering av ledsagerbevis, og ikke alle fritids- og kulturarrangører i kommunal og fylkeskommunal regi tilbyr ordningen. Svært få tilbyr elektronisk bevis, noe som gjør ordningen tungvinn og gammeldags.

 
Hva kan du som politiker gjøre?

Hvis du og ditt parti kommer inn i kommune/fylkesstyre forventer vi at dere tar ansvar ved å 

  • sørge for at funksjonshemmede og kronisk syke i alle aldersgrupper får mulighet til en aktiv fritid med meningsfulle fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter
  • Øker satsingen på universell utforming/tilgjengelighet på alle fritidsarenaer
  • stiller krav om god tilgjengelighet i forbindelse med skjenke- og serveringsbevilgninger
  • sikrer gratis ledsager ved alle typer fritids- og kulturtilbud i kommunal og fylkeskommunal regi