Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

G / 2020

 • 23.03.2020

  Studie om forutsetninger for å delta i idrett

  Hvilke behov har mennesker med funksjonsnedsettelser (og deres pårørende) for informasjon, aktivitetstilbud og oppfølging for at de skal delta i idrettslag? Det er ett av flere spørsmål Norges idrettsforbund og - olympiske og paralympiske komité ønsker å få svar på i en ny stude. 

 • 20.03.2020

  Prioritering av helsehjelp

  Myndighetene har kommet med et notat om prioriteringer i helsevensenet under korona-pandemien. Notatet finner du her.

 • 19.03.2020

  Pandemien skaper uro og engstelse hos mange

  Det er mange som berøres av koronapandemien som pågår. Mange er engstelige og urolige, for egen helse og for sine kjære. To hovedgrupper kommer med tilbakemeldinger til oss: De som direkte eller indirekte er i risikogrupper, og de som rammes av følger og konsekvenser av pandemien.

 • 16.03.2020

  Hva betyr korona-pandemien for oss?

  FFO er i dialog med Folkehelseinstituttet om hvordan mennesker i risikosonen best kan ivaretas gjennom korona-pandemien. Nå ber vi medlemsorganisasjonene våre komme med innspill på behov og konsekvenser for sine medlemmer.

 • 07.03.2020

  All møtevirksomhet utsettes eller avlyses

  All møtevirksomhet i FFO som ikke er strengt tatt nødvendig utsettes eller avlyses som følge av korona-epidemien.

 • 20.02.2020

  "Nye metoder" skal evalueres

  Systemet med "Nye metoder" skal evalueres. Vi oppfordrer alle til å gi innspill til evalueringsprosessen til Helse- og omsorgsdepartementet.

 • 14.02.2020

  Ja til ny e-helselov!

  Mangel på gjennomgående og nasjonale informasjons- og journalsystemer er en trussel for pasienters liv og helse. FFO mener innbyggerne trenger både Akson og ny e-helselov. 

 • 03.02.2020

  Vi trenger likestillingspolitikk - ikke dugnad!

  "Vi er glad for arbeidsgivere som viser samfunnsansvar, og det er fint at bedrifter og offentlige etater ansetter fordi de vil stille opp og inkludere personer som står utenfor. Men å ansette en med funksjonshemming bør ikke handle om veldedighetsarbeid og å «ta en for laget». Det var Eva Buschmanns klare tale på regjeringens toppmøte om inkluderingsdugnaden 3. februar.