Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / G

 • 11.05.2017

  Rehabilitering ignorert i revidert nasjonalbudsjett

  I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2017 lagt frem. Et av FFO sine viktigste krav til 2017-budsjettet var at regjeringen skulle følge opp opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med øremerkede bevilgninger i hele planperioden. Et helsekrav som ble ignorert i revidert nasjonalbudsjett.

 • 11.05.2017

  Kvotering

  Definisjonen på moderat og radikal kvotering:

 • 04.05.2017

  Nye ombordstigningsløsninger

  FFO har nylig ferdigstilt en ombordstigningsrapport – som ser på dagens ombordstigningsløsninger på kollektivtransport i Norge og i utlandet. Målet har vært å finne gode løsninger i utlandet som kan brukes i Norge.

 • 03.05.2017

  Jobber for sterkere organisasjoner i Sør-Afrika

  Å støtte en regional paraplyorganisasjon kan ofte være utfordrende, og det tar tid å oppnå resultater. 

 • 02.05.2017

  Alt å vinne, men ikke for alle

  Tirsdag 2. mai falt avgjørelsen i Stortinget om fordeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

 • 27.04.2017

  CRPD viktig for rettssikkerheten

  I november 2016 kom ratifisering av FN sin tilleggsprotokoll (CRPD) opp som sak i Stortinget. Den gjaldt individklageordningen til FNs konvensjon for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Individklageordningen gir enkeltindivider mulighet til å klage til FN-domstolen.

 • 27.04.2017

  UU må opprettholdes som mål i NTP

  - 70% av norske stasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen under åpen høring om NTP. Derfor mener FFO at universell utforming må opprettholdes som hovedmål i NTP.

 • 25.04.2017

  Klok AAP-avgjørelse av landsmøtet

  - Flott at Arbeiderpartiet valgte å ikke kutte i AAP for unge! tvitret generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad da avgjørelsen om AAP falt.

 • 21.04.2017

  Forventningene øker, mens vilkårene svekkes

  FFO mener det er på høy tid å styrke rammevilkårene for funksjonshemmedes organisasjoner. 

 • 19.04.2017

  FFO ber Arbeiderpartiet beholde fireårig AAP-ordning

  Pressemelding: I partiprogrammet til Arbeiderpartiet er det foreslått å endre AAP-ordningen for personer født etter 1990, fra fire til to år.