Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Partiene svarer: hvordan inkludere funksjonshemmede i demokratiet? / G

SV om inkludering

Karin Andersen

Karin Andersen, kommunalpolitisk talsperson

Å sørge for at alle skal kunne delta i politikken er viktig for demokratiet og for maktfordelingen i samfunnet, derfor har universell utforming vært en viktig sak for SV.

Stortinget arbeider i dag med en ny kommunelov. Der vil SV blant annet foreslå følgende:

  • Mange opplever i dag at de for eksempel ikke får godtgjørelse for å være med på politiske møter, blant annet i kommunestyret, fordi det avkortes mot sosialhjelp eller andre ytelser. SV vil foreslå at en person har mindre enn 50 % frikjøpt stilling ikke skal få avkortet godtgjørelsen.
  • Vi vil også fremme forslag om at kommunene har en plikt til å sørge for informasjon om virksomheten på en universell måte.
  • Vi vil foreslå at kommunene skal ha et eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne, og ikke ha mulighet til å slå de sammen med eldrerådene. Det er ikke gitt at dette er grupper med de samme utfordringene.

SV fremmet også i forrige stortingsperiode 26 forslag om universell utforming, med et forpliktende mål om et universelt utformet samfunn innen 2035.

Som parti prøver vi å ha alle møtene på steder som er tilrettelagt for personer med rullestol, tilrettelegge for tolking ol. på møter og har tekst til tale som en enkel valg-knapp på nettsiden. Vi prøver også å stille spørsmål om hva som kan gjøres for å tilrettelegge bedre som gjør at flere kan delta, og føle seg velkommen i vårt politiske fellesskap.