Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / G

Mdg - universell utforming, transport

Mdg – terningkast 1
Det er en god intensjon å ville satse stort på kollektivtransport, og ønske at flere skal benytte seg av det, men universell utforming og tilgjengelighet innenfor transport nevnes ikke.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Mdg sitt stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 80 sider)

 

Det er uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet. Partiet sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer.


Partiet vil gi innbyggere et heldigitalt møte med det offentlige, gjennom smartere, mer samordnende og universelt utformede tjenester.

 

Partiet vil gjøre kollektivreisen til ryggraden i Norges transportsystem.

 

Partiet vil:

  • At en god barndom handler dessuten om mulighet til fri lek, fysisk og mental utvikling, utprøving og læring. Det krever tilgjengelige og trygge uteområder, parker, skogholt, hundremeterskoger, blomsterenger osv. både i byer og bygder

  • Digitalisere alle innbyggerrettede tjenester som kan digitaliseres, med utgangspunkt i innbyggernes behov

  • Prioritere fortetting med kvalitet rundt kollektivknutepunkter

  • Fjerne merverdiavgiften på kollektivreiser.

  • Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene.

  • Premiere storbyer som reduserer biltrafikken med økte drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport.

-
Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.