Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: universell utforming innen offentlig transport / Følger av Covid-19

Venstre - universell utforming, transport

Venstre – terningkast 3
Positivt at de ønsker å arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten, og fremkommelighet for bevegelseshemmede i det offentlige rom. Minus for å ønske at storbykommunene skal ha frihet til å velge om de vil overta ansvaret for kollektivtransporten.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Venstres stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 198 sider)

Alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. For partiet innebærer reell likestilling og likeverd at man ikke bare skal ha formelle rettigheter, men også reelle muligheter.

 

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt, må kommuner, fylker og stat spille på lag slik at nye boligområder, butikker og arbeidsplasser plasseres nær kollektivknutepunkt og stasjoner. Partiet vil etablere et nasjonalt samordnet billettsystem på kollektivtransport.

 

Hovedmål for transportpolitikken er at det skal bli enklere å gå, sykle og reise kollektivt og å gjøre jernbanen raskere og mer moderne. Partiet vil bygge moderne skinnebaserte høyhastighetsbaner som kan brukes av både godstrafikk og regional- og langdistanse persontrafikk.

 

Framtidas persontog må være ledende på brukervennlighet og kundeservice for å gi passasjerene bedre reiseopplevelser.

 

Partiet vil:

 • Inkludere flere av de bynære områdene i byenes boligmarked ved å bygge ut kollektivtransporten, og vi vil inkludere folk ved å stille krav til universell utforming av boliger og fellesområder.

 • Arbeide for bedre universell utforming av kollektivtransporten

 • Gi økonomisk belønning til kommuner og fylker som når sine miljømål

 • Legge bedre til rette for framkommelighet for bevegelseshemmede i det offentlige rom

 • Støtte opp om en infrastruktur som styrker tilgjengeligheten til våre største attraksjoner og aktiviteter.

 • Legge til rette for at flere kan bruke naturen.

 • Utvikle lokaltogtrafikken rundt byen

 • Øke belønningsordningen fro storbyene, og utvide ordningen til å gjelde for flere byer og byområder

 • At staten skal ta inntil 70% av investeringene ved større kollektivprosjekter

 • Gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for den lokale kollektivtransporten

 • Finne ordninger som kan bedre finansieringen av drift av kollektivtransport i distriktene

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot universell utforming og tilgjengelighet innen offentlig transport. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.