Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten / G

Hva Alliansen vil prioritere om de får post som likestillingsminister

Disse tre sakene vil Alliansen ved Tove Fagerhøi, 1. kandidat i Nordland prioritere:

SAK 1: En grundig gjennomgang av likestillingsloven på ulike ulike samfunnsområder. Hvor har vi lyktes - og hvor har loven fått utilsiktede,  ikke-hensiktsmessige konsekvenser? Hva skjedde og hva kan gjøres for å endre en videre feilutvikling?

SAK 2: Likestilling innenfor familiepolitikken.

Vi står nå overfor det faktum at flere og flere mennsker sliter med psykiske problemer. Ifølge psykologer og leger har flere titalls tusen barn og unge behov for psykologisk/psykiatrisk hjelp for å klare hverdagen. (For noen år tilbake ble 50.000 barn/unge omtalt som kun toppen av isfjellet.) Noe har gått galt i samfunnutviklingen, og vi må tørre å spørre om dette er utilsiktede konsekvenser av likestillingsolitikken og den derpå endrede familiestrukturen? 

SAK 3: Styrking av utsatte gutters oppvekst, selvbilde og kontakt med mannlige rollemodeller.