Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten / G

Hva Høyre vil prioritere om de får posten som likestillingsminister

Uavhengig av hvem som blir likestillingsminister, så vil vi i neste periode prioritere:

- At målet om likestilling og likeverd mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagene og resten av utdannelsesløpet til barn.

- Skape bedre tilretteleggelse i arbeidslivet for ansatte med nedsatt funksjonsevne gjennom mer bruk av personlige tilretteleggingsavtaler.

- Bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll, fordommer basert på kjønn, seksuell identitet, etnisitet og funksjonsevne.

Se Høyres stortingsprogram for 2017 - 2021