Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten / G

Hva KrF vil gjøre om de får posten som likestillingsminister

Det er vanskelig å liste opp topp 3 prioriteringer, for det er mange ulike områder som KrF vil gripe fatt i. Men dette er noen av de konkrete sakene som vi vil være opptatt av å komme i gang med:

- Utvide TT-ordningen for dem med særskilte behov til å bli en solid og god nasjonal ordning.

- Utvikle BPA-ordningen til en helhetlig ordning der den nødvendige assistansen sikres både i fritid, arbeid og skole. KrF mener det er helt uakseptabelt at personer opplever at retten til BPA ikke oppfylles godt nok i alle kommuner.

- Fjerne den øvre aldersgrensen på 26 år og taket på 3 års varighet for utdanning som et arbeidsrettet tiltak. KrF mener at nedsatt funksjonsevne ikke skal være noe hinder for å lykkes i et utdanningsløp.

 

Se KrFs stortingsprogram i perioden 2017 - 2021