Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten / G

Hva Rødt vil prioritere om de får posten som likestillingsminister

Se Hannah Berg sine topp tre prioriteringer om hun fikk posten som likestillingsminister:

Ved siden av å jobbe for et bedre likestilt samfunn mellom kjønnene, så er det spesielt to områder jeg virkelig brenner for som ville fått hovedprioritet: 

-          Universell utforming

Det norske samfunn og demokrati har et inkluderingsproblem. Transport, offentlige bygg, private boliger, institusjoner og informasjonskanaler er per i dag ikke lagt opp slik at alle får deltatt på lik linje. Det foregår en systematisk diskriminering av folk med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming må prioriteres, slik at vi sikrer tilgang, samt demokratiske rettigheter, for alle i Norge.

-          Et arbeidsliv for alle

Arbeidsdeltakelse er viktig for den enkelte, men i dag er det flere grupper i samfunnet som står utenfor arbeidslivet. Arbeidslivet må i mye større grad tilrettelegges slik at alle kan delta, uansett funksjonsnivå. Det må også bli bedre løsninger slik at de som kun har helse til å delta noe får mulighet til dette istedenfor å måtte bli 100 % ufør.