Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre om de får likestillingsministerposten / G

Hva SV vil gjøre om de får post som Barne- og likestillingsminister

Vi vil jobbe for at vi får et universelt utformet samfunn, at vi lager en langsiktig plan for å utvide brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og å bekjempe diskriminering.  

- Vi vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge. SV vil at all infrastruktur og offentlige rom skal være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og foreslo 26 ulike tiltak i Stortinget i vår: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-026s/?m=1

-Vi vil legge frem en forpliktende tidsplan for utvidelse av brukerstyrt personlig assistanse og et forslag om en forskriftshjemmel til retten til brukerstyrt personlig assistanse.

-Vi vil styrke diskrimineringslovgivningen, og har foreslått å endre den slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes.  Vi vil ha tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.

Se SVs stortingsprogram for 2017 - 2021