Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / 8 av 10 ungdommer med sammensatte behov er lite tilfreds med livet

8 av 10 ungdommer med sammensatte behov er lite tilfreds med livet

Et barn som sitter alene på en benk.

Dette kommer frem i en undersøkelse utført av Helsedirektoratet. Respondentene er blant annet unge med sammensatte behov.

De spurte er unge med fysiske eller psykiske helseutfordringer, eller med vedvarende utfordringer grunnet nedsatt evne til læring. Kun 24 prosent treffer vennene sine ukentlig. 8 av 10 er lite tilfreds med livet. Til sammenligning viser en undersøkelse gjort av Ungdata at 71 prosent av ungdommer i befolkningen generelt treffer sine venner ukentlig, og at 2 av 10 sier de er lite tilfreds med livet.

 

Viktig å kunne sosialisere

– Dette er svært alvorlige funn, sier interessepolitisk leder i FFO Berit Therese Larsen. Det viser at det er store ulikheter mellom unge med sammensatte behov og deres jevnaldrende, og at det er langt frem til målet om likestilling og like muligheter. Dette må det tas tak i, slik at også unge med sammensatte behov kan ha et sosialt liv med vennene sine. Alle som er og har vært unge vet hvor viktig dette er – både nå og senere i livet.

 

Tiden strekker ikke til

I undersøkelsen er det både ungdommer med sammensatte behov og foresatte som svarer. Foresatte opplyser om at de bruker 19 timer i uken på «administrative» oppgaver knyttet til oppfølgning av sine barn. Omregnet til årlig tidsbruk, tilsvarer dette en 60 prosent stilling,. Dette går utover foresattes egentid i form av for eksempel trening eller sosialt samvær med venner. Helsedirektoratet skriver også at etter at diagnosen er fastsatt bruker foresatte i gjennomsnitt 22 timer på å finne informasjon om hvilke rettigheter de har.

 

Ønsker flere unge respondenter

Helsedirektoratet opplyser om at det er har vært vanskelig å få tak i unge respondenter til undersøkelsen. Det var 113 ungdommer totalt som svarte, hvor 95 var i målgruppen. Foreldre og foresatte responderte sterkere med 421 svar.

Saken og undersøkelsen ble omtalt hos handikapnytt.no