Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Diskuterte avbyråkratisering i NAV

Diskuterte avbyråkratisering i NAV

I møte med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet 6. februar ble flere viktige saker diskutert. Avbyråkratisering i NAV, forenkling av tiltaksstrukturen i NAV som omhandler de arbeidsrettede tiltakene og jobbstrategien var blant disse.

Utgangspunktet for møtet var FFOs krav til statsbudsjettet for 2015. Der ber vi blant annet om at Jobbstrategi for funksjonshemmede videreføres og styrkes, og at målgruppen ikke knyttes til en bestemt aldersgruppe.

Avbyråkratisering med brukermedvirkning

Når departementet skal igangsette arbeidet med avbyråkratisering i NAV, forventer FFO at vi og våre medlemsorganisasjoner blir trukket aktivt inn i diskusjonene. I møtet poengterte FFO at det er viktig at avbyråkratiseringen ikke medfører mindre tilgjengelige NAV-kontorer, svekket rettssikkerhet, eller at hjelpemiddelområdet svekkes.

- Vi ønsker en avbyråkratisering som gir forenklinger som er tilpasset brukernes behov, sier Knut Magne Ellingsen, leder i FFO.

I møtet understreket FFO at det fortsatt må være nok saksbehandlere som skal sikre god klageadgang for brukerne, sikre pålitelig saksbehandling, likebehandling og inneha overordnet kompetanse.

- FFO ønsker mer kompetente saksbehandlere og mer kapasitet i 1. linjen, men det er viktig med kompetanse og kapasitet oppover i systemet også, sier Ellingsen.

Brukernes behov

En annen sak som ble diskutert var departementets arbeid med å forenkle tiltaksstrukturen i NAV, og som omhandler de arbeidsrettede tiltakene. FFO har et mål om at en forenklet tiltaksstruktur skal ivareta en individuell tilnærming med fleksible tiltak, som er tilpasset den enkelte brukers behov.

- Vi er også opptatt av at det skal bli en prosess som ikke bare reduserer antall tiltak, men en diskusjon om brukernes behov og hva som skal til for å komme i arbeid. Dessuten er det viktig at brukerorganisasjonene får medvirke aktivt i regjeringenes forenklingsprosess, sier Ellingsen.

Andre temaer som FFO tok opp i møtet var pleiepenger og hjelpemidler. I vårt kravbrev til departementet ber FFO om at:

  • Regjeringen åpner for at pleiepenger ved varig sykdom skal kunne gis med inntil 100 prosent, og at pleiepenger må kunne ytes ut over aldersgrensen på 18 år.

  • Innsatsen på hjelpemiddelområdet styrkes, slik at den individuelle retten til hjelpemidler blir reell og det faglige innholdet i formidlingen styrkes og videreutvikles.

Her kan du laste ned:

FFOs statsbudsjettbrev til Arbeids- og sosialdepartementet (word).
FFOs statsbudsjettbrev til Arbeids- og sosialdepartementet (pdf).