Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO inviterte til pårørendedebatt

FFO inviterte til pårørendedebatt

Tirsdag formiddag møttes Kari Kjønnaas Kjos (Frp), Freddy de Ruiter (AP), Svein Harberg (H) og Olaug Bollestad (Krf) til debatt ved FFOs arrangement under Arendalsuka. 

Møtet ble innledet av FFOs generalsekretær Liv Arum, som fortalte om både sine personlige utfordringer og andre pårørende som føler at de ikke når ut til støtteordningene etter dagens modell.

Både publikum og ekspertpanelet som bestod av Liv Arum, Tove Skyttemyr (Pårørende) og Anne Kjersti Toft (Rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen), kritiserte politikerne og mente at det var mange lovnader, men lite handling.

Arum la stor vekt på utfordringene til pårørende og den vanskelige veien til nødvendig støtte. Under innlegget trakk hun frem FFOs nye politiske notat om pårørendepolitikk som påpeker vanskelighetene med å være sin egen koordinator i slike situasjoner.

- Det er en realitet at mange foreldre opplever det som mer slitsomt å kjempe mot systemet, for å få rett til den hjelpen og de tjenestene de har rett til, enn det å ha ansvar for et barn, sier Liv Arum under FFOs arrangement på Arendalsuka.

Skyttemyr, som selv er pårørende til en funksjonshemmet 18-åring, skildret om livet som pårørende og de daglige kampene hun har kjempet mot blant annet NAV. Mammaen, studenten, tidligere politiker og NAV-arbeider, Tove Skyttermyr er kritisk til politikerne, men fremdeles optimist.

- Det er kjempespennende at vi tar opp viktige problemstillinger, som pårørendepolitikk, her i Arendalsuka. Det er absolutt rette arena for å få politikerne engasjert. Det er klart at hver gang man forteller dem om sannheten, så får de straks noe mer kunnskap, også håper vi at de tar det med seg sentralt og faktisk gjør noe med det, sier Skyttermyr.

Det alle parter var enige om på møtet er at vi trenger en ny pårørendepolitikk, og samtlige politikere på møtet var enige om at pårørende må lyttes til og nye ordninger må iverksettes.