Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ny regjering – nye muligheter

Ny regjering – nye muligheter

FFO gratulerer de borgerlige og sentrumsorienterte partiene med Stortingsvalget 2013. Høyre og Frp har støttet mange av FFOs kampsaker når de var i opposisjon.

Nå gjenstår det å se om sakene våre får like god oppslutning når den nye regjeringen kommer på plass.

Høyre har i flere år støttet FFOs krav om at rehabilitering må bli den neste store helsereformen. De vil blant annet ha på plass en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. En slik plan vil få sin fulle støtte fra FFO, som ser fram til å samarbeide med den nye regjeringen.

Ett av fire hovedkrav fra FFO til statsbudsjettet for 2014 handler om habilitering og rehabilitering. Vi krever at regjeringen gir bestemmelser om innhold og kvalitet for rehabiliteringstjenestene i kommunene. Og vi ber regjeringen innføre kriterier for å kunne måle utviklingen av tilbud om habilitering- og rehabiliteringstjenester til kronisk syke og funksjonshemmede.

Høyre og Frp har også støttet FFOs krav om fritt rehabiliteringsvalg da de var i opposisjon. Det samme gjelder FFOs forslag om å opprette et eget NAV-ombud. Disse to partiene har også støttet at BPA-ordningen må kunne brukes når brukeren krysser kommunegrenser. Vi håper jo også at den påtroppende regjering vil rettighetsfeste BPA-ordningen. 

Høyre og Frp har også støttet ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter. Utfasingen av denne ordningen som ble iverksatt av Stoltenberg-regjeringen har fått store økonomiske konsekvenser for mange brukere.

Vi ønsker igjen å reise spørsmålet om ratifisering av tilleggsprotokollen til FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og vi ønsker en diskusjon om hvordan det kan sanksjoneres overfor kommunene når de bryter loven så funksjonshemmede ikke får oppfylt sine lovfestede rettigheter. Dette er noen av de viktigste sakene som FFO vil følge opp i møter med den nye regjeringen.