Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Universell utforming i sneglefart

Universell utforming i sneglefart

Regjeringen tar mål av seg å gjøre Norge universelt utformet innen 2025. Skal dette målet nås, må tempo økes betraktelig og det må brukes mer penger. Særlig gjelder dette på transportområdet, der utviklingen går for sakte.

FFO var på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 7. november. Her er en oppsummering av våre innspill:

  • FFO ber komiteen om at det legges frem en statusrapport for universell utforming på alle transportområder.

  • FFO ber komiteen foreslå at områdene som i dag faller utenfor Nasjonal Transportplan inkluderes i planarbeidet slik at vi får en helhetlig transportplan.

  • FFO ber komiteen om å bevilge 10 mill. kroner til utvikling av universelt utformede av- og påstigningsløsninger på buss, tog og fly.

  • FFO ber komiteen understreke viktigheten av at arbeidet med universelt utforming av kollektivknutepunkt, holdeplasser og togstasjoner intensiveres, slik at hele reisekjeden blir universelt utformet.

  • FFO ber komiteen øke bevilgningen for 2014 med 2 mill. kroner.

  • FFO ber komiteen om at evaluering av forsøksordningen for tilrettelagt transport for brukere med store behov gjennomføres i annet halvår 2014.

Her kan du laste ned:

Merknad til Transport- og kommunikasjonskomiteen (word).
Merknad til Transport- og kommunikasjonskomiteen (pdf).