Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Vil styrke pasientens stilling i tilsynssaker

Vil styrke pasientens stilling i tilsynssaker

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker har vært på høring i FFO. Vi har tidligere påpekt behovet for en slik styrking, og støtter departements forslag til lovendringer.

I vårt høringssvar skriver FFO at vi er enig i at pasienter og pårørende skal få innsyn- og uttalerett i tilsynssaker. Vi støtter pasienters og pårørendes klagerett på Helsetilsynets avgjørelser.

FFO mener også at det er helt nødvendig med en presisering i lovtekst for å tydeliggjøre pårørendes stilling og at anmodning om vurdering av pliktbrudd også gjelder systemfeil. Videre mener vi at en plikt til å informere pasienter og pårørende vil øke tilliten til helsetjenesten.

Her er FFOs hovedsynspunkter:

  • FFO støtter forslag om informasjonsplikt for helse- og omsorgstjenesten ved uønskede hendelser.

  • FFO støtter forslag om presisering av pårørendes rett til å anmode om vurdering av pliktbrudd.

  • FFO støtter forslag om utvidelse av anmodningsretten til også å gjelde systemfeil.

  • FFO mener at pasienter, pårørende og brukere må gis en rett til å klage Fylkesmannens avgjørelser til Statens Helsetilsyn.

Her kan du lese FFOs høringsuttalelse.