Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Alt å vinne, men ikke for alle

Alt å vinne, men ikke for alle

Tirsdag 2. mai falt avgjørelsen i Stortinget om fordeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

I det opprinnelige forslaget lå det til grunn at organisasjonene skulle ha en omsetning på 20 millioner for å være søkeberettiget. I meldingen ble det foreslått å sette grensen til 15 millioner kroner.

FFO har overfor Familie- og kulturkomiteen understreket at grensen på 15 millioner i driftskostnader hos sentralleddet utelukker størsteparten av organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. I et kompromiss mellom Regjeringspartiene og Venstre ble inngangspunktet redusert til 10 millioner i Stortingets behandling i dag.

– Vi er veldig fornøyd med at inngangsummen ble senket fra det som i utgangspunktet var 20 millioner til nå 10 millioner kroner i omsetning. Det betyr at vi har blitt lyttet til og at flere av våre organisasjoner enn det lå an til, kan søke om midler, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Mange utenfor

 

Vi ser likevel at mange av våre organisasjoner som har hatt inntekter fra ordniningen nå vil falle ut. Av FFOs 82 medlemsorganisasjoner ser det nå ut til å være 15 som med dagens omsetning vil kunne søke midler.

– Denne ordningen er av stor betydning for organisasjonene den omfatter. Rammen som fordeles fra Norsk Tippings overskudd er fire ganger så stor som samlet driftstilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner pr år, forklarer Elvestad. 

De små må omstille seg

Selv med senket inngangskrav er det langt fra alle som kan juble i dag. Konsekvensene av vedtaket blir svært store for noen mindre organisasjoner som tidligere har hatt automatinntekter. Det samme gjelder for mindre organisasjoner som har vært inne i overgangsordningen.

 Vi er svært skuffet på vegne av de medlemsorganisasjonene våre som ikke lenger kan søke om midler fra denne potten. Noen vil miste halvparten av sine samlede driftsinntekter. I verste fall vil det bety at flere av organisasjonene våre må legge om fra dagens drift, sier Elvestad.

Stortingsmeldinga kan du lese her