Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / CRPD fortsatt viktig for funksjonshemmedes rettssikkerhet

CRPD fortsatt viktig for funksjonshemmedes rettssikkerhet

I november 2016 kom ratifisering av FN sin tilleggsprotokoll (CRPD) opp som sak i Stortinget. Den gjaldt individklageordningen til FNs konvensjon for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Individklageordningen gir enkeltindivider mulighet til å klage til FN-domstolen.

 

En tilslutning av denne ville styrket rettssikkerheten til funksjonshemmede. FFO er svært skuffet over at dette ble nedstemt, og mener det har svekket Norge i kampen for funksjonshemmedes rettigheter.

 

For oss er det viktig at Norge er et foregangsland for funksjonshemmedes rettigheter. FFO mener en ratifiseringen av tilleggsprotokollen vil ha stor betydning for dem vi representerer.

 

Fortsatt aktuelt å ratifisere tilleggsprokoll
FFO mener fortsatt at tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres og inkorporeres fullt ut i norsk lovverk.

 

Les CRPD – rapport til FN-komitten

Les Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Les Staten om funksjonshemmedes rettigheter

Les Norges andre rapport til FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge

Les Lansering av sivilsamfunnets rapport

 

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby, 2008