Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO følger TEK17-saken tett

FFO følger TEK17-saken tett

Det har kommet nærmere 200 høringssvar til TEK17-forskriften. FFO er opptatt av bokvalitet og likestilling for funksjonshemmede, og følger saken tett. FFO-rådgiver Cato Lie er i gang med å gå gjennom samtlige høringssvar.

– Slik får vi status på hvem som deler våre synspunkter, og hvem som ikke gjør det, sier FFO-rådgiveren.

– Jeg ønsker å finne ut hvem som er opptatt av tilgjengelighet, og hva de mener, legger han til.

TEK17 er forslag til ny byggforskrift, og FFO har levert høringssvar som er tydelig på at foreslåtte endringer er en svekking av tilgjengelighetskravene i TEK10 og av bokvaliteten generelt.

Tendenser i de 200 høringssvarene
Han har så langt notert seg at mange kommunale råd, kommuner og arkitekter, som Norske arkitekters landsforbund (NAL) har lignende synspunkter som FFO om bokvalitet.
Medlemsorganisasjoner, som Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund (HLF) har også sendt inn høringsuttalelser.

Universell utforming og tilgjengelighetskrav er et viktig område for FFO og medlemsorganisasjonene, og FFO-rådgiveren følger prosessen nøye opp.

8. mars har Lie høringsmøte med to av statssekretærene, sammen med blant annet Norges Blindeforbund, HLF, Pensjonistforbundet og Norges handikapforbund (NHF).

– Når målet er et likestilt samfunn, og flere barnefamilier og kjøpesterke eldre vil bo nær sentrum - må det bygges mest mulig tilgjengelig, sier Cato. Da er ikke TEK17 veien å gå.

Følg FFO-rådgiveren og TEK17-saken i sosiale medier på FFOs facebookside

Les pressemelding om TEK17, ny byggforskrift svekker bokvaliteten, basert på FFO sitt innlegg under et TEK17-seminar på stortinget.