Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Inntektsgrensen for bostøtte må heves

Inntektsgrensen for bostøtte må heves

De nye inntektsgrensene for bostøtte gjør at 100%-uføre som bor alene, får 86 kroner «for mye» i trygd. Dermed mister de hele bostøtten.

Dette kunne vi lese i Dagsavisen i mars. De nye reglene for bostøtte ble innført fra januar i år.

Å miste flere tusen kroner i måneden rammer de som allerede har lite, svært hardt.

FFO mener at dette ikke er noe hverken vi eller uføre kan leve med. Vi krever at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) hever inntektsgrensen for bostøtte.

 

Politikere krever svar
Flere politikere har også reagert på denne økonomiske knekken for uføre.

- Det virker rart å sette inntektsgrenser som gjør at uføre mister bostøtten. Jeg mener det gir grunnlag for å be statsråd Jan Tore Sanner om å få tallene på bordet, sier Lise Christoffersen (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget til Dagsavisen.

 

André N. Skjelstad (V) ønsket en begrunnelse på hvorfor Husbankens inntektsgrenser for uføre ble satt slik at uføre som mottar uføretrygd ikke får bostøtte.
6. mars stilte han spørsmål om dette til statsråd Jan Tore Sanner (H).

 

I svaret sitt viser Jan Tore Sanner til at uføres bostøtte behovsprøves på samme måte som for andre med tilsvarende inntekt, og at regjeringen de siste årene har gjort en rekke forbedringer i bostøtten som vil komme alle til gode, også uføre.

Han sier også «Dersom alle uføre skulle få høyere bostøtte enn andre, vil vi risikere at det lønner seg å forbli på uføretrygd i stedet for i arbeid eller annen aktivitet.»

FFO reagerer på utsagn om uføre
FFO reagerer på dette utsagnet. Det er ikke et valg å være ufør med uføretrygd, og dette burde statsråd Jan Tore Sanner vite. Det er en dårlig holdning til uføretrygdede å kommunisere at det et valg å «ikke forbli uføretrygdet». Å være uføretrygdet er heller ikke noe som «lønner seg», vi vet blant annet at levekårene for unge uføre er dårlige.

Man kan overhodet ikke velge å få uføretrygd. Det er strenge medisinske kriterier for å få innvilget uføretrygd i Norge. Dette uttalte også tidligere Nav-sjef Joakim Lystad i en Aftenposten-sak om unge utenfor arbeidslivet.