Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO på workshop i Brüssel

FFO på workshop i Brüssel

FFO på workshop i Brussel

I oktober gikk startskuddet for å oppdatere den alternative CRPD-rapporten fra 2015. FFO startet arbeidet på workshop i Brüssel i regi av FNs høykommissær for menneskerettigheter, EDF og EQUINET.

Staten skal våren 2019 redegjøre ovenfor CRPD-komiteen hvordan de har fulgt opp forpliktelsene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Brüsselbesøket markerte en god start for det kommende arbeidet med oppdatering av den alternative CRPD-rapporten. Woekshopen tok for seg hvordan vi som sivilt samfunn kan jobbe opp mot CRPD-komiteen både før og etter at Norge har møtt i komiteen.

Den alternative rapporten og annen informasjon fra sivilt samfunn er viktig for at komiteen skal stille gode spørsmål til Norge og gi treffsikre anbefalinger for hvordan Norge kan oppfylle konvensjonen på en bedre måte.

Anne Therese Sortebekk, en av tre i FFO-utsendingen, holdt et innlegg på samlingen, om arbeidet med utarbeidelsen av den alternative rapporten til CRPD-komiteen.

Fra FFO deltok også Berit Therese Larsen og Ingunn Westerheim i tillegg til og Anne Therese Sortebekk, samt Stian Innerdal fra Blindeforbundet. På samlingen deltok også representanter fra ulike organisasjoner i andre europeiske land som skal møte i CRPD-komiteen i nær framtid.

Organisasjonene som tidligere har deltatt i arbeidet med rapporten, vil bli involvert i oppdateringen.