Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Vi søker faglig leder - Rettighetssenteret

Vi søker faglig leder - Rettighetssenteret

Er du jurist som brenner for menneskerettigheter og har kjennskap til ideelles organisasjoners påvirkning på politikkutforming? Vi søker ny leder for vårt Rettighetssenter. Søknadsfrist: 10. mai 

FFO jobber for å sikre funksjonshemmede og kronisk sykes rettigheter. Vi drifter et rettighetssenter der enkeltpersoner kan ta kontakt for juridisk rådgivning og veiledning. Senteret er i dag bemannet med jurister og vi behandler rundt 1200 henvendelser årlig.  I tillegg har vi ansvar for å følge opp, og påvirke norske myndigheter til å ivareta forpliktelsene som er gitt gjennom FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Norge rapporterer til denne FN-komiteen og vil møte der første gang våren 2019. FFO har, på vegne av sivilt samfunn, en nøkkelrolle i denne prosessen. 

Vi søker nå etter en erfaren jurist til vårt rettighetsarbeid. Den som ansettes vil ha en særskilt rolle som faglig leder for rettighetssenteret og ha et særskilt ansvar for FFOs interessepolitiske arbeid innen rettighetsspørsmål, inkludert vår rolle knyttet til CRPD.

FFO er en tydelig og synlig interessepolitisk aktør inn mot sentrale myndigheter, Storting og regjering. Alle våre rådgivere har en viktig rolle i å delta aktivt i arbeid for å sikre faglige og gode underlag for vår politikk. Den som ansettes vil derfor delta i arbeidet ut i fra kompetanse, kapasitet og behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Være faglig leder for drift og utvikling av FFOs rettighetssenter, inkludert å sikre at senteret driftes faglig forsvarlig og med god kvalitet.
 • Være en del av det øvrige juristteamet tilknyttet rettighetssenteret, herunder bemanne senteret og gi juridiske råd til de som tar kontakt.
 •  Koordinere og lede FFOs arbeid med CRPD, inkludert samarbeid med andre organisasjoner.
 • Ivareta og sikre FFOs spisskompetanse innen rettigheter som er særlig aktuelle for funksjonshemmede, herunder folketrygdlov/NAV, helse- og omsorgstjenestelov, spesialisthelsetjenestelov, arbeidsrett, utdanningsrett og diskrimineringsrett.
 • Representere FFO på feltet inn mot samarbeidsparter, myndigheter, Storting og regjering.
 • Som interessepolitisk aktør vil våre arbeidsoppgaver i høy grad påvirkes av faktorer og prioriteringer som skjer rundt oss, noe som betyr at vår arbeidsdag og arbeidsoppgaver må være preget av fleksibilitet og engasjement for det oppdrag våre medlemsorganisasjoner har gitt oss.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en erfaren jurist med pågangsmot og engasjement som ønsker å gjøre en forskjell.

Helt konkret søker vi etter deg med følgende kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Erfaring og kunnskap om nasjonale rettigheter som er særlig aktuelle for funksjonshemmede og kronisk syke, og rådgivning og veiledning knyttet til disse
 • God kunnskap om menneskerettigheter
 • Det er en fordel med erfaring fra interessepolitisk arbeid.
 • Kjennskap til frivillige/ideelle organisasjoner og deres rolle i politikk- og samfunnspåvirkning

Egenskaper:

Personlig egnethet for denne stillingen er svært viktig. Som faglig leder forventer vi at du både kan ta en lederrolle, samtidig som du også jobber godt team.  At du har evne til å ta initiativ, har god gjennomføringsevne, god kommunikasjonsevne og at du er løsningsorientert er nødvendige egenskaper.

I tillegg forventer vi at du:

 • Er fleksibel, engasjert og har stor arbeidskapasitet
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Vi har et godt og tett arbeidsmiljø som er basert på samarbeid, kunnskap, tillit og humør. Vi søker kandidater som kan komplettere vårt miljø. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Om FFO

FFOs sekretariat har 20 medarbeidere og et godt og engasjerende arbeidsmiljø. FFO er en IA-bedrift og holder til i hyggelige, tilgjengelige lokaler i Oslo sentrum.

Kort om stillingen

Firma: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Nettside: www.ffo.nowww.ffo.no/rettighetssenteret

Sted: Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Tittel: Seniorrådgiver

Tiltredelse: Snarest mulig

Lønn: Etter avtale, i tråd med tariffavtale og lokal lønnsstruktur

Søknad sendes: post@ffo.no innen 10.mai 2018

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med fagpolitisk leder Berit Therese Larsen, 938 66 582 eller generalsekretær Lilly Ann Elvestad, 926 08 314.