Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hjelpemidler vil fortsatt være en rettighet, men

Hjelpemidler vil fortsatt være en rettighet, men

FFO er svært positive til forslaget om å bevare hjelpemidlene i Folketrygdloven. Norge har per i dag en av de beste hjelpemiddelordningene som finnes.

Denne uken la Hjelpemiddelutvalget frem sin rapport om hjelpemiddelordningen. Utvalget har landet på at prinsippet om hjemmel i Folketrygden fortsatt skal ligge til grunn, noe FFO er svært positive til. ­­

Men det er også flere forslag som etter vår mening er med på å uthule dette utgangspunktet. Blant annet foreslår mindretallet i utvalget å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til kommunene.

– Flertallet støtter ikke dette forslaget, og vi er enig med at også disse hjelpemidlene må beholdes i hjelpemiddelsentralene, sier Elvestad.

Kritisk til overføring av ansvar til Husbanken

Utvalgets flertall ønsker å se på en løsning der ansvaret for fysisk tilrettelegging av bolig flyttes fra folketrygden til Husbanken. En slik ordning er FFO sterkt imot.

– Husbanken er allerede sterkt økonomisk presset. Å svekke de individuelle rettighetene som ligger i folketrygden vil også svekke muligheten for den enkelte til å kunne bo i egen bolig. En slik utvikling er svært uheldig, både for den enkelte og for samfunnet generelt, sier Elvestad.

Vi er også kritiske til forslaget om innføring av prinsipper for bruk av tilskuddsordning.

– Tilgang på nødvendige hjelpemidler må ikke avhenge av den enkeltes lommebok. Vi ser at personer med funksjonshemming i økende grad får store utgifter som følge av sin funksjonshemming, sier Elvestad.

Se FFOs politiske notat om hjelpemiddelordningen her: http://bit.ly/1ZA38Qs

 

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Karoline Vårdal på telefon 977 166 34 eller e-post: Karoline.Vardal@ffo.no