Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Enklere ombordstigning gir frihet

Enklere ombordstigning gir frihet

Notat om ombordstigning fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) viser mulighetene for en mer brukervennlig transportopplevelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Berit T Larsen- Er det lett å komme av og på på bussen, gir det frihet til å kunne benytte kollektivtransport, sier fagpolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. - Det kan igjen føre til at flere reiser kollektivt.

Løsningen på en god transportopplevelse for alle er universell utforming.

Et hovedproblem på transportområdet i dag for mange funksjonshemmede er å komme av og på transportmiddelet. For mange er det en frihetskamp å reise kollektivt.

FFO har sett på dagens ombordstigningsløsninger på kollektivtransport i Norge og i utlandet, med mål om å finne gode løsninger i utlandet som kan brukes i Norge.

FFO ønsker å bidra til at ombordstigningsutfordringene i Norge løses på en mer funksjonell og brukervennlig måte, slik at funksjonshemmede og kronisk syke kan reise enklere og mer selvstendig. Dette må gjøres i påvente av at Norge får en universelt utformet infrastruktur.

Noen funn fra notatet:
Buss: Ulike høyder på bussholdeplasser er hovedutfordringen. Elektronisk rampe som fungerer uansett vær og høyde på bussholdeplass må vurderes nærmere.

Tog: Midlertidige løsninger som kompenserer for ulik plattformhøyde må på plass. Lette transportable ramper er den enkleste og beste midlertidige løsningen.

Stasjoner: Stasjonære/flyttbare plattformheiser kan være en løsning

Fly: Flytrapp med heis

Ferge: Situasjonen er tilfredsstillende på nyere ferger, men utfordrende i de eldre. Rutiner for ivaretakelse av rullestolbrukere er i mange tilfeller for dårlig.

Se hele rapporten her