Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hvorfor en helheltig plan?

Hvorfor en helheltig plan?

Vårens årlige ledermøte i FFO er i år viet kravet fra FFO om å innføre en helhetlig plan for funksjonshemmede.

Foto, øverst til venstre: Styreleder i FFO John Berg-Jensen, generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad, Eva Buschmann, generalsekretær i CP-foreninge og statssekretær Kai Morten Terning fra BLD.

I norden er det bare Norge, Færøyene og Grønland som ikke har en slik helhetlig plan. Konsekvensen av å ikke ha det, merkes først og fremst for den enkelte bruker, deres familie og pårørende.

Ønsker større politiske ambisjoner

Eva Buschmann, generalsekretær i CP-foreningen, snakker om hvilke utfordringer deres medlemmer møter i de ulike livsfasene og på ulike arenaer. Utfordringer for mange er å få innvilget BPA som ung, eller beholde BPA i alderdommen, eller det kan være å sikre seg god undervisning i skolen.

Barn har ulike utfordringer og disse kommer blant annet til syne i møte med skolen

– Overganger er spesielt utfordrende for personer med spesielle behov. Det er derfor viktig at vi ser hver enkelt. De er ulike, vi må se alle, og vi må ta tak i de utfordringene de møter, er Buschmanns klare oppfordring.

Hun etterlyser en sterkere politisk ambisjon om likeverdig deltakelse i samfunnet 

FFO savner en koordinator

Generalsekretær i FFO-paraplyen, Lilly Ann Elvestad, løfter viktigheten av en helhetlig plan på statlig nivå for å kunne jobbe godt opp mot funksjonshemmede og se hele mennesket under ett.

– Vi ser utfordringen med å koordinere arbeidet for funksjonshemmede på tvers av departementene. Men det er nettopp der en helhetlig plan vil være et godt verktøy for at Barne-, og likestillingsdepartementet. Med den i hånd kan departementet være en pådriver og utøve sin koordinerende rolle. Vi savner en koordinator,

I dag er det tilfeldig hvordan FN-konvensjonen for funksjonshemmede blir praktisert og hvilken opplæring man får om konvensjonen og de rettighetene den utløser i kommunene. Manglende kunnskap gjør at rettighetsbrudd skjer. Flere eksempler blir hentet frem fra deltakerne i salen

– Vi ser mange av de samme utfordringene overalt - i organisasjonenes skyggerapport, i NOUen På lik linje, det er de smame utfordringer som kommer inn til Rettighetssenteret vårt.

En helhetlig plan vil være et nyttig verktøy for å å få grep om vanlige utfordringer for funksjonshemmede, sier Elvestad.

Kai Morten Terning forteller hva departementet gjør som omhandler funksjonshemmede, og tydeliggjør at departementet ser frem til rundebordskoferanse med organisasjonene for å diskutere en helhetlig plan videre.

Rundt 40 av FFOs medlemsorganisasjoner hva til stede på ledermøtet


Eva Buschmanns innlegg

Statssekretær Kai Morten Ternings innlegg

Lilly Ann Elvestads innlegg

Ingjerd Haukelands innlegg

Sindre Børkes innlegg

Morten Buans innlegg

Helene Thons innlegg