Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Lansering av FFOs valgnotat "Trygg økonomi - for hvem?"

Lansering av FFOs valgnotat "Trygg økonomi - for hvem?"

I dag lanserer FFO sitt nasjonale valgnotat «Trygg økonomi - for hvem?».

- Funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende er helt avhengige av økonomiske støtteordninger for å sy sammen hverdagen. Mange av ordningene, som uføretrygd og hjelpestønad, er under press. Det kan få dramatiske konsekvenser for enkeltpersoner og familier. Er dette veien samfunnet ønsker å gå?, spør FFO.

I panelet sitter Torkil Åmland, statssekretær (FrP), Freddy de Ruiter, stortingsrepresentant (Ap), Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant (V), Heikki Eidsvoll Holmås, stortingsrepresentant (SV) og Olaug Bollestad, stortingsrepresentant (Krf).