Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Lykkes med pasienten i førersetet

Lykkes med pasienten i førersetet

– Helse- og omsorgstjenesten må tenke nytt. Det er pasientene som er hovedpersonene og vi må lytte til dem. 

Det sa Bent Høie (H) da han mandag åpnet konferansen i Asker, en konferanse om pasienters rolle i helsetjenesten som denne uken skal turnere i flere kommuner i Sør-Norge.

For å gjøre om på tjenesten, mener Høie at maktstrukturer må endres, og en ny kultur av involvering og medbestemmelse må vokse frem, slik at pasienten i enda større grad tar del i egen behandling og utforming av behandlingsopplegget.

Hvilket behandlingstilbud trenger du?

Dette spørsmålet har gitt gjenklang i helsevesenet, både i Norge og andre land. Den siste tiden fokuseres det på brukermedvirkningsarbeid, både den enkeltes medbestemmelse, involvering i egen behandling og tjenesten generelt.

–  I Trento, Nord-Italia, var det 17 tvangsinnleggelser i løpet av 2014. I Norge var tallet i samme periode nesten 20 ganger så høyt, forteller Høie.

Hva er det italienerne gjør som vi ikke har fått til?

Ansetter brukere

I Trento har de basert behandlingsapparatet innen psykisk helse og rusbehandling på brukernes behov. Head of Service i Trento, Renzo de Stefani, forteller at de har ansatt brukere på lik linje med fagpersoner.At pasientene møter personer som har førstehåndskjennskap til problemene deres, mener de er en av flere faktorer som er avgjørende for suksess. En annen er hvor man skal bo, noe pasientene selv får være med å bestemme.

– Brukerne blir presentert for ulike alternativer til boløsning. De går så på en runde sammen med fagpersoner og ser på de ulike boligene. Noen bor alene, men de aller fleste bor sammen med andre brukere eller med vertsfamilier, forteller de Stefani.

Bruker jobb som behandling

I tillegg til å velge bopel, får pasientene jobb og produktene de lager blir solgt på det åpne markedet. Både bopel, jobb og annen behandling foregår i byen og i det miljøet der pasientene kommer fra. De blir sosialisert på ny og får behandling i sin egen by. Samtdiig er hver bruker pålagt at de skal hjelpe noen andre.

– Å tillate personer i behandling å være noe for andre mennesker, anser vi som en viktig del av behandlingen og det å bli frisk, sier de Stefani.

Også norske kommuner involverer brukere i større grad i behandlingen. I Drammen kommune setter de brukerne i forsetet og jobber tverrfaglig. De prioriterer tid til hver enkelt bruke, endring av tankesett og utvikler en sørvisplan for den enkelte bruker.

Høie sier til FFO at det finnes mye godt brukermedvirkningsarbeid også i norske kommuner, og at det er viktig at vi løfter den kunskapen og bygger videre på den. FFO mener at vi også kan overføre godt brukermedvirkningsarbeid til andre felt, blant annet somatikken.,og vil i samarbeid med Kunnskapssenteret lage en samling av gode eksempler fra brukermedvirkning i kommunene. 

Avbildet fra venstre: Berit Therese Larsen, Renzo de Stefani, helseminister Bent Høie, Anders Vege og Arnfinn Aarnes.

Les mer om turneen og se programmet for uken her.