Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nye ombordstigningsløsninger

Nye ombordstigningsløsninger

FFO har nylig ferdigstilt en ombordstigningsrapport – som ser på dagens ombordstigningsløsninger på kollektivtransport i Norge og i utlandet. Målet har vært å finne gode løsninger i utlandet som kan brukes i Norge.

FFO jobber for et samfunn der funksjonshemmede og kronisk syke har like muligheter som andre innbyggere. Et hovedproblem på transportområdet er å komme av og på transportmiddelet. Med rapporten ønsker FFO å bidra til at ombordstigningsutfordringene i Norge løses på en mer funksjonell og brukervennlig måte.

Muligheter spesielt innenfor fly og tog
Rapporten ble presentert for samferdselsminister Solvik Olsen i april, og ”Ombordstigningsutfordringer i Norge: Har utlandet løsningene?” kan leses i sin helhet her.

FFO har i sine undersøkelser avdekket gode løsninger som kan brukes i Norge, særlig på fly og togområdet. Noen av dem finnes i Norge allerede, men er lite kjent og benyttet.

Ulike høyder på bussholdeplasser er hovedutfordringen til tranport med buss. Elektronisk rampe som fungerer uansett vær og høyde på bussholdeplass må vurderes nærmere. Til tog må midlertidige løsninger som kompenserer for ulik plattformhøyde på plass. Lette transportable ramper er den enkleste og beste midlertidige løsningen. Til fly er flytrapp med heis en løsning.

 

FFO vil jobbe for å spre erfaringene fra dette notatet til myndigheter og aktører på transportsiden, og jobbe for raske forbedringer på området.

FFO takker Deltasenteret for økonomisk støtte å lage rapporten.