Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nytt prosjekt om brukermedvirkning er i gang

Nytt prosjekt om brukermedvirkning er i gang

FFO er nå kommet i gang med å utarbeide et prosjekt som skal se på hele brukermedvirkningsarbeidet, og utvikle gode rammer og rutiner for hele prosessen fra oppnevning til videreformidling av kunnskap.

Helhetlig satsning på brukermedvirkning

Helt siden midten av 80-tallet har FFO arbeidet for at brukerne skulle tas med på råd i planlegging av tjenester og spørsmål som angikk brukere og pårørende innen helse og sosialsektoren. Man kan trygt fastslå at man har lykkes særdeles godt i dette arbeidet.

Utfordringene i dag er å fylle det store behovet som finnes for kvalifiserte brukermedvirkere innen alle arenaer hvor brukermedvirkning er lovpålagt eller ønskelig. Det er derfor gledelig at FFO har mottatt midler fra ExtraStiftelsen til et treårig prosjekt som innebærer en helhetlig satsing på brukermedvirkningsfeltet.

Hva vi skal oppnå

Den overordnede målsetningene er å etablere system for organisering av arbeidet med brukermedvirkning slik at man får kvalifiserte brukere på alle nivåer innen forvaltning, tjenesteapparat og forskning.

FFO skal de kommende tre årene i dette prosjeket, jobbe for å oppnå følgende målsetninger:

1.       Utarbeide gode rutiner for utvelgelse av brukerrepresentanter fra medlemsorganisasjonene og som vi ha en representativ rolle for alle medlemmene i FFO.

2.       Omarbeide eksisterende opplæringsprogrammer for brukermedvirkere på grunnleggende nivå og utarbeide programmer/temahefter innen spesialiserte områder som helsetjenesten, NAV (fylker og kommuner) Kommunale- og fylkeskommunale råd, utdanning (Statped), transport, forskning m.fl.

3.       Utarbeide gode modeller og rutiner for oppfølging av brukerrepresentanter.

4.       Etablere et system for tilbakemelding fra brukerrepresentantene som grunnlag for fortløpende evaluering for forbedring av arbeidsmåter og rutiner. 

Prosjektleder jobber i FFOs sekretariat og det legges opp til kunnskapskutveksling mellom FFOs medlemsorganisasjoner og med fylkeslagene.

Prosjektet startet opp 1. desember, og Andreas Habberstad er tilsatt som prosjektleder. Nårdet styrings- og prosjektgruppe er etablert, kommer vi tilbake med mer informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Andreas Habberstad på e-post.