Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nytt rammeverk skal gi bedre legemiddelinformasjon

Nytt rammeverk skal gi bedre legemiddelinformasjon

Flere pasientgrupper har over mange år gitt uttrykk for at den informasjonen de får knyttet til legemidler, ikke er god nok. 

Informasjonen pasienter i dag får om legemidler og bruk av disse, er ofte lite individuelt tilpasset og mange får den heller ikke til riktig tidspunkt i behandlingen. Når uforutsette hendelser på legemiddelområdet oppstår, har det også vært utfordrende for leger å gi beskjed til pasienter.

Utviklet nytt digitalt system

Statens Legemiddelverk sammen med Direktoratet for e-helse jobbet med et konsept for hvordan nå direkte ut til pasienter umiddelbart med informasjon. Det er et digitalt system som bygger på integrasjon med andre e-helseløsninger som e-resept, Helsenorge.no og kjernejournal. Systemet gir mulighet for å kun informere de pasientene som har behov for informasjon digitalt og umiddelbart, og kan altså gi en mer individuell tilpasset informasjonstjeneste.

Etterlyser finansiering

FFO er positive til det nye systemet og etterlyser nå finansiering og implementering.

- Systemet gir nye og mer effektive muligheter for å informere pasienter, og vi ser det som et gode at flere kan få den informasjonen de har behov for digitalt. Nå er det politikernes oppgave og bevilge midler og sørge for at det blir implementert, sier Arnfinn Aarnes, rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (bildet).

Aleksander Skøyeneie har vært prosjektleder for rammverket i Statens legemiddelverk. De har gjennomført et forprosjekt i samarbeid med Direktoratet for e-helse med utgangpunkt i varsling av berørte pasienter ved en legemiddelhendelse. Skøyeneie mener systemet vil endre måten vi kommuniserer med pasienter på.

- Informasjonen kan tilpasses den enkelte og det er kun pasienter som er berørte som får informasjonen. Nå håper vi på finansiering fra myndighetene for å kunne realisere systemet, sier han. 

Les mer om rammeverket i Dagens Medisin