Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Nytt styre i FFO

Nytt styre i FFO

John Berg-Jensen er valgt som ny styreleder i FFO.

John Berg-Jensen representerer Foreningen Fragilt X-syndrom der han er generalsekretær. Han har vært styremedlem i FFOs hovedstyre de siste åtte årene.  

– Jeg ser frem til å jobbe videre med de sakene vi har påbegynt, og til å bli kjent med både ny generalsekretær og nye styremedlemmser, sier han. 

1. nestleder

Mona Enstad ble valgt som 1. nestleder. Hun har verv i det nåværende hovedstyret og jobber som generalsekretær i Multippel Sklerose-forbundet. Enstad er spesielt opptatt av saker som økonomiske levekår og bolig, samt lovfestet rett til rehabilitering.

2. nestleder

Sindre Børke fra Diabetesforbundet er valgt som 2. nestleder. Han har vært hovedstyremedlem i FFO i forrige periode og har lang fartstid i Diabetesforbundet.  

Øvrige styremedlemmer:

Geirr Abeisen er Nestleder i Mental Helse og har vært hovedstyremedlem i FFO i forrige periode.

Morten Buan er forbundsleder i Hørselshemmedes Landsforbund og har lang ledererfaring fra arbeidsliv og frvillig organisasjonsliv.

Harald Kvarme Hansen er forbundsleder i Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende og har vært tillitsvalgt i FFO Sogn og Fjordane.

Grethe Jordheim er 1. nestleder i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og er nytt medlem i FFOs styre.

Ann Iren Kjønnøy er tidligere leder for Norsk forening for cystisk fibrose og har representert FFO i en rekke sammenhenger, blant annet knyttet til sjelden-området.

Merete Nielsen har vært hovedstyremedlem i inneværende periode og jobber som rådgiver i Norsk Revmatikerforbund.

Eva Opshaug fra Personskadeforbundet har allsidig bakgrunn fra lokalt frivilig arbeid, blant annet fra funksjonshemmede organisasjoner.

Henrik Peersen er generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund og er ny i FFOs styre.

Marianne Kufaas Sæterhaug er leder av Dysleksi Ungdom og er nytt styremedlem i FFO.