Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Statsbudsjett 2017

Statsbudsjett 2017

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 har FFO levert merknader til flere komiteer og deltatt på høringer. 

Blant FFOs viktigste saker har vært å sikre en god løsning for Opptrappingsplan for habiliering og rehabilitering, samt å beholde diagnoselisten. Listen er en viktig rettighet som sikrer personer med diagnoser rett til fri fysioterapi. 

Venstre og KrF har nå begge gått inn for å beholde diagnoselisten i sine alternative budsjettforslag. Dette er forslag som FFO og FFOs organisasjoner støtter.  

Videre har Venstre foreslått følgende i sitt alternativ:

  • Å bevilge 25 millioner ekstra til Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering. FFO er glade for økningen, men mener fortsatt at satsingen på planen er for svak. 
  • Legge inn 10 millioner til 200 ekstra traineestillinger for funksjonshemmede i statsforvaltningen.
  • Styrke momskompensasjonsordningen med 80 millioner kroner. Dette er i tråd med vårt krav. 
  • Å bevilge 4 millioner kroner mer til voksenopplæring. FFO er delvis fornøyd, vi ønsker oss en sterkere økning.  

KrF har foreslått følgende i sitt alternativ:

  • Dobling av bevilgningen til TT-ordning og nasjonal ordning – 22 millioner mer og utviding til fire nye fylker. FFO er positive til forslaget som er helt i tråd med den årlige opptrappingen vi ønsker, til alle fylker er dekket.
  • Øremerke 400 mill kroner av en totalbevilgning på 836 millioner til skolehelsetjeneste og helsestasjoner. FFO støtter forslaget.
  • Stanse kuttet av lærere i ungdomsskolen, og sette inn 194 milloner kroner til flere lærere på 5.-10. trinn. FFO støtter dette.
  • Utvide overgangsperioden i uførereformen for barnetillegget og uføre til 2021. Det er positivt fordi det vil gi høyere utbetalinger de neste fem årene. 
  • Å bevilge 10 milloner kroner mer til voksenopplæring.
  • Å legge inn 5 millioner kroner ekstra til styrking av driftstilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner. 

FFO har levert følgende merknader til Stortinget:

FFOs merknad til helse- og omsorgskomiteen

FFOs merknad til arbeids- og sosialkomiteen

FFOs merknad til finaskomiteen

FFOs merkand til transport- og kommunikasjonskomiteen

FFOs merknad til kirke-, utdannings og forskningskomiteen

 

FFO har sendt følgenede brev til Stortinget:

FFOs brev til justiskomiteen

FFOs brev til kommunal- og forvaltningskomiteen

FFOs brev til familie- og kulturkomiteen

FFOs pressemeldinger i forbindelse med statsbudsjettet:

En utgift mange ikke har råd til

FFO krever å være med på opptrappingsplanen