Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Universell utforming må opprettholdes som mål i NTP

Universell utforming må opprettholdes som mål i NTP

- 70% av norske stasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen under åpen høring om NTP. Derfor mener FFO at universell utforming må opprettholdes som hovedmål i NTP.

I slutten av april var det åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Berit Therese Larsen og politisk rådgiver Cato Lie la frem organisasjonens synspunkter.

FFOs hovedinnspill var:

  • At universell utforming må opprettholdes som hovedmål i NTP. Universell utforming er et høyere ambisjonsnivå enn «et framkommelig samfunn», og må settes som hovedmål i NTP
  • Det finnes få indikasjoner på økt satsing på universell utforming og tilgjengelighet i NTP
  • FFO savner en beskrivelse i NTP av regjeringens ambisjoner rundt nasjonal TT-ordning for personer med særskilte behov

Nye tog, busser og trikker er tilgjengelige, og svært publikumsvennlige for de fleste. De har lav innstigning, de gir informasjon over høyttaler og på skjermer, og har gode kontraster. Men å komme inn på dem er svært utfordrende for rullestolbrukere.

Se Larsen og Lie på åpen høring her:

 

Holdeplasser ikke tilpasset transportmidlene

FFO har samarbeidet med Jernbaneverket om universell utforming av stasjoner siden år 2000. Holdeplassene og perrongene er ikke tilpasset transportmidlene. På 17 år er 28 stasjoner blitt universelt utformet, mindre enn to i året. 298 stasjoner gjenstår. Med denne fremdriften, vil busser og tog gå ut på dato før alle stasjoner er ferdig universelt utformet.

 

FFO mener at forslag til ny NTP ikke tar grep for å få fart på dette.

 

Det til tross for at FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, fastslår at mennesker med funksjonsnedsettelser også har retten til å få et selvstendig liv og et transportsystem som fungerer for alle.

En beskrivelse av sikker evakuering ved katastrofer og ulykker for alle på de ulike transportmidlene mangler også.

 

Transportetaten tilgjengelig innen 2025
Det må satses målrettet og effektivt på å gjøre transportetaten tilgjengelig innen 2025 og universelt utformet innen 2035, slik FFO anbefaler i vårt politiske notat "Veien til et universelt utformet samfunn".

 

Landsdekkende TT-ordning innen 2020

Etablering av nasjonal TT-ordning har vært viktig for mange rullestolbrukere og personer med nedsatt syn. FFO ba derfor om at nasjonal ordning for brukere med stort behov for tilrettelagt transport legges inn i NTP, og at ordningen bør være landsdekkende innen 2020.


NTP vedtas av Stortinget i juni. Les mer om NTP 2018-2029