Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Invitasjon til å nominere kandidater til Helsedirektoratets brukerråd 2020-2022

Invitasjon til å nominere kandidater til Helsedirektoratets brukerråd 2020-2022

Tidspunkt
20.11.2019 til 02.12.2019
Sted

Helsedirektoratet ønsker forslag på kandidater til sitt overordnede brukerråd. Brukerrådet skal gjenspeile bredden i Helsedirektoratets portefølje og brukergrupper, som favner blant annet somatikk, psykisk helse, rus, funksjonshemmede og kronisk syke, barn, ungdom/unge voksne, eldre, folkehelse, innvandrerbefolkning, samer og pårørende. Det er viktig at dere gir opplysninger om hvilket av disse områdene den foreslåtte kandidaten dekker. Helsedirektoratet vil på bakgrunn av de innkomne forslagene oppnevne representanter og vararepresentanter. FFO har fem plasser og oppnevningsperioden er to år. Viser for øvrig til vedlegget.

Frist for å fremme kandidater til FFO er mandag 2. desember.

Les invitasjonen fra Helsedirektoratet her

For mer informasjon kontakt Arnfinn Aarnes eller Lilly Ann Elvestad.