Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arrangementer / Oppnevning av representanter til brukerutvalget til Helsereiser ANS

Oppnevning av representanter til brukerutvalget til Helsereiser ANS

Tidspunkt
02.02.2021 til 31.03.2021
Sted

Det skal oppnevnes brukerrepresentanter til en ny periode i brukerutvalget til Helsereiser ANS. Brukerutvalget oppnevnes for 2 år.

Brukerutvalget er et organ for drøfting av innspill og tilbakemeldinger fra brukerne vedrørende Pasientreiser HF sine ansvarsområder.

FFO har 3 representanter i brukerutvalget, samt at det skal oppnevnes 1-2 vararepresentanter.

Frist for å melde representanter er 1. april 2021

 

Vedlegg; mandat for brukerutvalget i Pasientreiser ANS